McKenzie oefening

McKenzie

De McKenzie methode richt zich vooral op a-specifieke rug- en nekklachten. Voor 80% van deze klachten kan geen duidelijke oorzaak worden aangegeven. Daarom richt de therapie zich op de symptomen. Op basis van de klachten en herhaald bewegen wordt een programma van oefeningen samengesteld dat uniek is per patiënt.

Doel van deze benaderingwijze is de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken en kans op herhaling van klachten aanzienlijk te verkleinen. De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat hierbij centraal. De McKenzie therapie geeft grotendeels oefeningen en adviezen.

  • Maak een afspraak