oefentherapie

Chronische aspecifieke lage rugklachten

Chronische aspecifieke lage rugklachten zijn rugklachten die al langer dan 3 maanden in meer of mindere mate aanwezig zijn en waar geen duidelijke diagnose aan gegeven kan worden.

Oorzaak

Er is zoals gezegd niet direct 1 oorzaak aan te wijzen waardoor de rugklachten langdurig aanhouden. Hieronder worden wel een aantal zaken beschreven die vaak een rol meespelen bij het ontstaan en blijven bestaan van chronische rugklachten.

  1. Onderbelasting door te weinig bewegingEen van de belangrijkste oorzaken van veel hedendaagse aandoeningen is bewegingsarmoede. Door toenemende automatisering is de dagelijkse hoeveelheid beweging van de gemiddelde mens duidelijk verminderd. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking deze norm niet haalt.
  2. Geestelijke spanning geeft lichamelijke spanning: Lichaam en geest zijn niet te scheiden. Wanneer een mens zich gespannen voelt, dan uit zich dit ook in een hogere spierspanning.
  3. Karakter en gedragDe manier waarop u met spanningen , pijn, werk, tegenslag en dergelijke omgaat bepaalt uiteraard voor een belangrijk deel de reactie op allerlei gebeurtenissen. Deze reacties kunnen herstel bevorderend of juist herstel belemmerend werken. Als rugklachten langer duren kan het bijvoorbeeld zijn dat u bang bent om te bewegen/belasten of dat u zich zorgen maakt of u uw werk wel kunt blijven doen. Deze angst heeft dan een negatief effect op het herstel.
  4. Onvoldoende getraindheid van de coördinatie en stabiliteit van de spieren: Vaak is er bij chronische rugklachten een onvoldoende goed samenspel tussen de betrokken rug-en been- en buikspieren.

De behandeling

Juist omdat er geen specifieke diagnose te stellen is zal de behandeling en de begeleiding na een goed onderzoek, gericht zijn op de omstandigheden waaronder de klachten zijn ontstaan. Vaak is dit een combinatie van factoren op het gebied van fitheid, lichamelijke (werk)belasting en mentale (werk)belasting.

In veel gevallen is actieve training een belangrijk onderdeel van een succesvolle behandeling. Alleen oefenen tijdens de fysiotherapeutisch behandeling is daarbij onvoldoende. Uw fysiotherapeut zal u vaak al vanaf het begin specifieke oefeningen meegeven voor thuis.

sensamove
oefentherapie 2

Pijn

Pijn is een signaal van uw lichaam, niet meer dan dat. Pijn wordt door veel mensen uitgelegd als erg/ernstig/ stoppen met bewegen. Het is belangrijk om te weten dat pijn niet betekent dat er iets kapot gaat in uw lichaam. Pijn geeft alleen aan dat u naar een grens toegaat. Dus ook tijdens training kunt u soms pijn hebben, immers ook dan gaat u naar een grens, om er beter van te worden.

Pijn is dus bijna nooit een reden om te stoppen met bewegen en belasten.  Wel kan het soms van belang zijn om de belasting ( tijdelijk) aan te passen.

  • Maak een afspraak